Vores tilgang til verden

På Den Gamle Avlsgård har vi valgt bæredygtighed. For os er bæredygtighed en ansvarlig tilgang til de ressourcer, der findes i mennesker og i naturen.

Det bevidste valg af bæredygtighed går igen i alle vores aktiviteter. Når vi skal vælge maling til væggene, planter til haven, the og kaffe eller rengøringsmidler. Vi har fokus på økologi, genbrug, begrænsning af CO2-udslip, fair trade, minimering af madspild, ansvarlig affaldshåndtering og sikring af de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og mere langsigtet.

Vi har fokus på virksomhedens sociale kapital (CSR), og medarbejderværdien er en vigtig del af vores forståelse af bæredygtighed. Med udgangspunkt i selvledelse, respekt for mennesket, den positive dialog og muligheden for at udvikle sig, ønsker vi at fremme bæredygtigheden i samfundet omkring os. Både lokalt og globalt.

I mødet med mennesker og miljø er det helt centralt for os at fokusere på de positive processer og den bæredygtige udvikling og appellere til, at hver enkelt tager ansvar for sit liv og for vores jord. Vi støtter op omkring og samarbejder gerne med virksomheder og organisationer med fokus på at bevare og understøtte den bæredygtige vækst.