1879

Den Gamle Avlsgård blev bygget og taget i brug som fattiggård.

1933

Med socialreformen blev alle fattiggårde i Danmark nedlagt, og Den Gamle Avlsgård blev overdraget til det nærliggende Ribelund. Hensigten var, at gården skulle være med til at holde Ribelund selvforsynende.

1949

Ribe kommune overtager gården med dens 76 tdr. land. På gården indrettede man bl.a. en afdeling med plads til 22 patienter, der skulle oplæres i landbrug, for at de derefter kunne sendes ud og tjene ved landbruget. I de efterfølgende år blev der opført en moderne svinestald, et hønsehus, en stald, et beskæftigelsesrum og en ladebygning.

1970

Ophørte man med at have patienter på gården. I begyndelsen kunne der hvert år fra gården udskrives 8-10 patienter i familiepleje, men i tresserne faldt dette tal drastisk, fordi det moderne og gennemmekaniserede landbrug krævede en anderledes arbejdskraft. Det blev besluttet at nedlægge bruget og sælge kvægbesætningen. På en del af jorden på sydsiden af Farupvej opførte forsorgen nye bygninger. Selve gården lykkedes det ikke at afhænde, og man omlagde i stedet driften til et ekstensivt landbrug med korn og kartofler, som blev drevet af avlsforvalteren og en medhjælper.

1984

Fratrådte avlsforvalteren, og gården blev overtaget af Ribelund gartneri, men det påbegyndt gartneriprojekt måtte opgives efter blot to sæsoner, fordi jordens bonitet ikke var egnet til grøntsagsdyrkning. Blæst, sandflugt og kraftige regnskyl ødelagde ofte afgrøderne. Efterfølgende blev jorden solgt fra til bønder fra Farup, og et entreprenørfirma overtog gårdens bygninger, som benyttedes til oplagringsplads. Stuehusets rum blev til beboelse.

2007

Bygningerne med den tilhørende have blev i 2007 overtaget af Laila Bro, der efterfølgende påbegyndte en tiltrængt renovering og istandsættelse. I dag er stedet et moderne smukt refugium for behandlinger, undervisning, kursusforløb og formidling af viden indenfor især sundheds- og trivselsområdet. De mange tilbud er med til at sikre en stabil og holdbar forbedring af livskvaliteten hos den enkelte – til fællesskabets bedste.

2014

Det moderne refugium er en bæredygtig forretning, der byder velkommen til gæster med mange forskellige ønsker. Her tilbydes professionelle kursus- og konferencefaciliteter samt ydelser indenfor bl.a. stressbehandling, personligt lederskab og performance, konflikthåndtering, supervision, coaching samt ledelses- og personaleudvikling.