Et liv i balance

Selv en arbejdshest har brug for at være et dovendyr !

  • Hvordan tolker og handler jeg på stress ?
  • Inspiration til at prioritere det vigtigste og blive opmærksom
    på kernen i dine drivkræfter/motivation
  • Skab et frirum fra det intense liv i evig onlineposition