Refugium

Refugietanken stammer fra middelalderens kongstanke om en institution, der tilbyder hvile og åndelig hjælp.

Ro og rum til refleksion vægtes højt på Den Gamle Avlsgård, og vi stiller rammerne til rådighed for mennesker, der har ønske om at trække sig tilbage.
Det kan være et behov for ro til at arbejde koncentreret med en opgave. For uforstyrret at begive sig ind i et fiktivt univers i arbejdet med at skrive en bog. Eller for ro til at tænke store og små tanker.